Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Chuyên đề Nguồn lợi Thủy sản Việt Nam: Đa dạng sinh học, nuôi trồng và phát triển bền vững - Tháng 10/2021

Imgae
  • Đã xuất bản: 14/01/2022
Danh sách bài
Bảo tồn đa dạng sinh học cá nước ngọt ở Việt Nam dựa trên tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái
TRẦN ĐỨC HẬU, TẠ THỊ THỦY, NGUYỄN PHÚC HƯNG, NGÔ THANH XUÂN, TRƯƠNG XUÂN CẢNH, NGUYỄN VĂN QUYỀN

5 - 13

Phân bố địa lý cá bản địa nội địa duyên hải Trung bộ, Bắc Trường Sơn
HOÀNG ĐỨC HUY, PHẠM MẠNH HÙNG, NGUYỄN DUY THUẬN, TRẦN TRỌNG NGÂN, VÕ VĂN PHÚ

14 - 30

Phân bố địa lý cá bản địa nội địa duyên hải Nam Trung bộ, Nam Trường Sơn
HOÀNG ĐỨC HUY, PHẠM MẠNH HÙNG, TRẦN TRỌNG NGÂN, NGUYỄN DUY THUẬN, VÕ VĂN PHÚ

31 - 46

47 - 56

Bảo tồn các giá trị của khu hệ cá hồ Hòa Bình
NGUYỄN ĐÌNH TẠO, NGUYỄN XUÂN HUẤN, TRẦN TRUNG THÀNH, NGUYỄN THỊ HẠNH TIÊN, NGUYỄN THÀNH NAM

57 - 62

63 - 73

Đa dạng loài cá tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa
NGUYỄN HẢI HÀ, NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG, LÊ XUÂN PHONG, ĐẶNG HỮU GIANG, VŨ MẠNH ĐÀM

74 - 83

Kết quả nghiên cứu về khu hệ cá sông Trai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
NGUYỄN XUÂN KHOA, ÔNG VĨNH AN, NGÔ DƯƠNG HIỆP, TRẦN THỊ TUYẾN, LÊ THỊ HẢI THANH

84 - 90

91 - 97

Sự xuất hiện của giai đoạn sớm các loài cá nước ngọt ở cửa Ba Lạt, Bắc Việt Nam
TẠ THỊ THỦY, NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, TRẦN TRUNG THÀNH, NGUYỄN THỊ NGA, TRẦN ĐỨC HẬU

98 - 103

Thành phần loài động vật thân mềm chân bụng (Gastropoda) tại vùng biển Cồn Cỏ
BÙI MINH TUẤN, NGUYỄN KHẮC BÁT, NGUYỄN NGỌC TUẤN, ĐỖ ANH DUY, HOÀNG ĐÌNH CHIỀU

104 - 110

Bước đầu đánh giá hiện trạng quần xã cá đáy vùng biển Khu Bảo tồn Biển Hòn Cau, Bình Thuận
VÕ VĂN QUANG, TRẦN THỊ HỒNG HOA, LÊ THỊ THU THẢO, TRẦN CÔNG THỊNH

111 - 118

Vai trò của bãi triều rạn đá trong liên kết sinh thái vùng nước quanh đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
NGUYỄN VĂN QUÂN, ĐÀO MINH ĐÔNG, NGUYỄN VĂN CÔNG, PHAN VĂN BẮC, CHU THẾ CƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC THẾ, NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN

119 - 124

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá sỉnh cao (Onychostoma gerlachi Peters, 1881) tại Nghệ An
TẠ THỊ BÌNH, NGUYỄN ĐÌNH VINH, LÊ ANH TƯỜNG, TRẦN THỊ KIM NGÂN

125 - 132

133 - 140

141 - 145

146 - 153

Ghi nhận mới về loài tôm nước ngọt Caridina typus H. Milne Edwards, 1837 (Crustacea: Decapoda: Atyidae) ở Việt Nam
PHAN DOÃN ĐĂNG, LÊ HÙNG ANH, PHAN THỊ YẾN, NGUYỄN VĂN TÚ, NGUYỄN XUÂN ĐỒNG, ĐỖ VĂN TỨ

154 - 161

Phân bố ấu trùng các loài cá biển tại vịnh Côn Sơn, Hợp phần bảo tồn biển Côn Đảo
PHẠM MẠNH HÙNG, HOÀNG ĐỨC HUY, JACQUES PANFILI, JEAN-DOMINIQUE DURAND

162 - 171

172 - 178

179 - 184

185 - 190

191 - 197

198 - 203

204 - 210

Diễn biến bệnh và môi trường ở vùng nuôi tôm nước lợ Hải Hậu, Nam Định giai đoạn 2017-2020
LÊ THỊ MÂY, NGUYỄN THỊ LÀ, PHAN TRỌNG BÌNH, NGUYỄN HỮU NGHĨA, TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH, TRƯƠNG THỊ THÀNH VINH

211 - 218

219 - 226

Ảnh hưởng của một số chế phẩm vi sinh đến chất lượng nước nuôi tôm chân trắng sạch bệnh
NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC, CAO TRƯỜNG GIANG, VŨ VĂN SÁNG, LÊ PHÚ TUẤN, VŨ VĂN IN, LÊ DUY KHƯƠNG, TRỊNH ĐÌNH KHUYẾN

227 - 236