Chuyên đề Biến đổi khí hậu và Phát triển nông nghiệp bền vững

Imgae
  • Đã xuất bản: 07/01/2021
Danh sách bài
Đánh giá và dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực nuôi trồng hải sản Việt Nam đến năm 2035 và 2050
TRỊNH QUANG TÚ, NGUYỄN TIẾN CÔNG, PHAN PHƯƠNG THANH, NGUYỄN TIẾN HƯNG, NGUYỄN DUY THÀNH, NGUYỄN THANH TÙNG

5 - 11

6 - 19

20 - 28

29 - 39

40 - 49

50 - 57

An toàn sinh học trong nuôi cá lồng trên biển: kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam
TRỊNH QUANG TÚ, NGUYỄN THANH TÙNG, PHAN PHƯƠNG THANH, TRẦN VĂN TAM, LÊ THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN TIẾN CÔNG

58 - 68

69 - 75

Đánh giá sức tải môi trường cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững tại hồ thủy điện Trị An
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, PHAN THỊ NGỌC DIỆP, PHAN VĂN TÁ, NGUYỄN HỮU NGHĨA, NGUYỄN THANH TÙNG

76 - 85

86 - 93

94 - 101

102 - 109

110 - 115

116 - 125

126 - 132

Phát triển bền vững mô hình sinh kế dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
NGÔ HOÀNG ĐẠI LONG, NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN, PHẠM ĐĂNG MẠNH HỒNG LUÂN, NGUYỄN HỒNG QUÂN

133 - 139

140 - 146

147 - 153

154 - 166

167 - 173

174 - 181

182 - 191

Khả năng đáp ứng nguồn nước ngọt cho nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 dưới tác động của biến đổi khí hậu
ĐINH THỊ HIỀN, HỒ THỊ MỸ LỢI, PHẠM ANH TÀI, NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG, TRẦN XUÂN HẢI, NGUYỄN VIẾT CAO ĐẠT, NGUYỄN THỊ THƠ, VŨ VĂN NGHỊ

192 - 199

200 - 207

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro của nông hộ sản xuất lúa tại tỉnh An Giang
PHẠM THỊ THUYỀN, ĐẶNG ĐỨC HUY, LÊ VŨ, ĐẶNG LÊ HOA, PHẠM THỊ NHIÊN

208 - 218

219 - 226

227 - 234

Đánh giá tổn thương sinh kế do xói lở của cộng đồng dân cư ven biển huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
NGUYỄN NGỌC THÙY, VÕ THÁI HIỆP, HUỲNH TRẦN QUANG KHẢI, HOÀNG HÀ ANH

235 - 240