Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Chuyên đề Khoa học Công nghệ chăn nuôi Thủy cầm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Imgae
  • Đã xuất bản: 06/01/2021
Danh sách bài
Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt MT2
NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN VĂN TRỌNG, HOÀNG VĂN TIỆU, VƯƠNG THỊ LAN ANH, LÊ THỊ MAI HOA

5 - 14

Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể vịt MT3
NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, HOÀNG VĂN TIỆU, VƯƠNG THỊ LAN ANH, LÊ THỊ MAI HOA

15 - 24

Khả năng sản xuất của vịt CV Super M3 Super Heavy (SM3SH)
NGUYỄN VĂN TRỌNG, NGUYỄN VĂN DUY, VƯƠNG THỊ LAN ANH, NGUYỄN THỊ THÚY NGHĨA, MAI HƯƠNG THU

25 - 32

Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt STAR53 Super Heavy
NGUYỄN VĂN DUY, VƯƠNG THỊ LAN ANH, VĂN THỊ CHIỀU, ĐÀO ANH TIẾN, NGUYỄN NGỌC GIÁP, TẠ PHAN ANH

33 - 40

Kết quả chọn tạo hai dòng Vịt Biển 15 - Đại Xuyên sau hai thế hệ
CHU HOÀNG NGA, VƯƠNG THỊ LAN ANH, NGUYỄN VĂN DUY, ĐẶNG VŨ HÒA, NGUYỄN THANH SƠN

41 - 48

Khả năng sinh sản của vịt Cổ Lũng
NGUYỄN BÁ MÙI, NGUYỄN VĂN DUY, ĐỖ NGỌC HÀ, ĐẶNG THỊ HÒE

49 - 55

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của đàn hạt nhân giống vịt Kỳ Lừa
NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN THỊ THÚY NGHĨA, NGUYỄN THỊ HẢI, NGUYỄN THỊ MƯỜI, BẠCH MẠNH ĐIỀU

56 - 62

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt Mốc đàn hạt nhân
NGUYỄN VĂN DUY, Lí VĂN VỸ, DƯƠNG TRÍ TUẤN, NGUYỄN THỊ THÚY NGHĨA

63 - 69

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt siêu nâu TsN – 15
LÊ THỊ MAI HOA, NGUYỄN VĂN DUY, VƯƠNG THỊ LAN ANH, VĂN THỊ CHIỀU, MAI HƯƠNG THU

70 - 78

79 - 88

Khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt lai 2 dòng (dòng trống TS132 và dòng mái TS142)
PHẠM VĂN CHUNG, NGUYỄN THANH SƠN, DƯƠNG XUÂN TUYỂN, NGUYỄN VĂN DUY

89 - 96

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng vịt TSC1
ĐÀO ANH TIẾN, VƯƠNG THỊ LAN ANH, VĂN THỊ CHIỀU, NGUYỄN VĂN DUY, ĐỖ THỊ LIÊN, TẠ PHAN ANH

97 - 105

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng vịt TSC2
VĂN THỊ CHIỀU, VƯƠNG THỊ LAN ANH, NGUYỄN VĂN DUY, ĐÀO ANH TIẾN, ĐỖ THỊ LIÊN, NGUYỄN NGỌC GIÁP, TẠ PHAN ANH

106 - 114

Chọn lọc nâng cao năng suất 4 dòng ngan tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, HOÀNG VĂN TIỆU, NGUYỄN VĂN DUY, VƯƠNG THỊ LAN ANH, LƯƠNG THỊ BỘT, NGUYỄN THỊ THUÝ NGHĨA, MAI HƯƠNG THU

115 - 126

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng và xây dựng đàn hạt nhân ngan Sen qua 3 thế hệ
MAI HƯƠNG THU, NGUYỄN VĂN TRỌNG, NGUYỄN VĂN DUY, VƯƠNG THỊ LAN ANH, LÊ THỊ MAI HOA

127 - 136

Xác định mức ăn thích hợp cho vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi sinh sản
NGUYỄN VĂN DUY, MAI HƯƠNG THU, VƯƠNG THỊ LAN ANH, LÊ THỊ MAI HOA, TẠ PHAN ANH

137 - 146

Xác định mức protein thích hợp trong thức ăn cho vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi sinh sản
NGUYỄN VĂN DUY, VŨ ĐÌNH TRỌNG, VƯƠNG THỊ LAN ANH, LÊ THỊ MAI HOA, MAI HƯƠNG THU

147 - 157

158 - 162

Sử dụng tỏi trong phòng, trị bệnh do vi khuẩn E. coli cho thủy cầm
TẠ PHAN ANH, ĐỒNG THỊ QUYÊN, NGUYỄN VĂN DUY, ĐÀO ANH TIẾN, ĐỖ THỊ LIÊN

163 - 169

Đánh giá một số giải pháp phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
NGUYỄN VĂN TUẤN, NGUYỄN CÔNG TIỆP, NGUYỄN QUỐC CHỈNH, NGUYỄN THỊ MINH THU, NGUYỄN VĂN DUY

170 - 186