Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Chuyên đề Khoa học Công nghệ Rau hoa quả phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Imgae
  • Đã xuất bản: 05/01/2021
Danh sách bài
Hiện trạng sản xuất và đặc điểm của giống vải lai Trứng tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
NGUYỄN QUỐC HÙNG, VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, TRẦN THỊ DẬU, VƯƠNG SỸ BIÊN

5 - 12

13 - 18

19 - 24

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống nhãn T6 ở một số tỉnh phía Bắc
NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, VŨ VIỆT HƯNG

25 - 30

31 - 36

Nghiên cứu chọn tạo giống chuối tiêu GL3-5 chống chịu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum)
TRẦN NGỌC HÙNG, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG, VÕ VĂN THẮNG

37 - 43

Đánh giá khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Hòa Bình tại Hà Nội
ĐÀO KIM THOA, ĐÀO QUANG NGHỊ, NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐINH THỊ VÂN LAN, VÕ VĂN THẮNG

44 - 49

50 - 55

56 - 61

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến năng suất, chất lượng cam Khe Mây tại Hương Khê – Hà Tĩnh
VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, VŨ THANH HẢI, VƯƠNG SỸ BIÊN, ĐỖ THỊ HIỀN

62 - 68

69 - 74

75 - 80

81 - 86

87 - 93

Kết quả tuyển chọn và phát triển một số giống rau triển vọng của Hàn Quốc tại Việt Nam
NGÔ THỊ HẠNH, HOÀNG MINH CHÂU, LÊ THỊ TÌNH, PHẠM THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN THẾ NHUẬN, KWANG GEUN PARK

94 - 100

101 - 105

106 - 110

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dưa lê vàng lai
NGÔ THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, TRẦN THỊ HỒNG, PHẠM THỊ MINH HUỆ, VŨ NGỌC HUY

111 - 117

Nghiên cứu tuyển chọn các dòng/giống cà chua kháng bệnh nhập nội tại Gia Lâm, Hà Nội
NGUYỄN THỊ HIỀN, ĐẶNG THỊ VÂN, LÊ THỊ THỦY, TRẦN THỊ HỒNG, PETER HANSON

118 - 124

125 - 130

131 - 136

137 - 141

Kết quả nghiên cứu, tuyển chọn một số giống hoa lan Vũ nữ (Oncidium SP. )
LÊ THỊ THU HƯƠNG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, LÊ THANH HÙNG, LÊ THỊ HIỀN

142 - 146

Thực trạng nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ hoa lan Hồ điệp ở miền Bắc Việt Nam
NGUYỄN VĂN TỈNH, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, NGUYỄN VĂN TIẾN, BÙI THỊ HỒNG, ĐINH THỊ DINH, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

147 - 153

Kết quả khảo nghiệm giống hoa lan Hồ điệp lai HĐ2 ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
NGUYỄN VĂN TIẾN, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, ĐING THỊ DINH, NGUYỄN THỊ KIM OANH

154 - 158

159 - 165

Kết quả lai tạo và khảo nghiệm giống hoa lay ơn Việt Hồng
BÙI THI HỒNG, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, NGUYỄN THỊ VẺ, TRẦN THỊ THÚY, BÙI THỊ HỒNG NHỤY

166 - 173

Kết quả tuyển chọn giống hoa hồng trồng chậu tại Gia Lâm - Hà Nội
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, PHAN NGỌC DIỆP

174 - 179