Chuyên đề Giống Cây trồng, vật nuôi

Imgae
  • Đã xuất bản: 05/05/2020
Danh sách bài

3 - 8

9 - 14

15 - 24

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và đánh giá đa dạng di truyền của một số giống bơ nhập nội
NGUYỄN HỒNG CHIÊN, TRỊNH THỊ KIM MỸ, HÁN THỊ HỒNG NGÂN, NGUYỄN VĂN THIỆP, HÀ TIẾT CUNG

25 - 31

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số mẫu giống hồ tiêu thu thập ở Việt Nam
TRẦN THỊ DIỆU HIỀN, NGUYỄN TRẦN QUYỆN, NGUYỄN QUANG NGỌC, DƯƠNG THỊ OANH, KHUẤT HỮU TRUNG

32 - 36

37 - 42

43 - 48

49 - 56

57 - 62

63 - 70

71 - 78

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tự nhiên tại các huyện có rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
LÃ NGUYÊN KHANG, NGUYỄN VĂN HIẾU, NGUYỄN THỊ MAI DƯƠNG, DƯƠNG THANH HẢI, HOÀNG NAM

79 - 87

88 - 93

94 - 100

Nghiên cứu định loại Tôm hùm ở Việt Nam bằng mã vạch ADN
NGUYỄN ANH HIẾU, NGUYỄN NGUYỄN THÀNH NHƠN, ĐẶNG THÚY BÌNH, DƯƠNG VĂN SANG, PHẠM THỊ HẠNH

101 - 109

So sánh thành phần loài cá ở một số vùng cửa sông ven biển Tây Nam bộ Việt Nam
TRẦN THỊ NGỌC ÁNH, NGUYỄN XUÂN HUẤN, NGUYỄN HOÀNG HANH, TRẦN VĂN SÁNG, ĐỖ QUÝ MẠNH, NGUYỄN THÀNH NAM

110 - 120

121 - 125

Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của loài Thạch sùng mí Cát Bà (Goniurosaurus catbaensis) tại Trạm Đa dạng Sinh học Mê Linh
PHẠM THỊ KIM DUNG, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, TRẦN ĐẠI THẮNG, NGÔ NGỌC HẢI, PHẠM THẾ CƯỜNG, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, CHU NGỌC LINH

126 - 131

132 - 137

138 - 145

146 - 152