Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Chuyên đề 50 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Imgae
  • Đã xuất bản: 16/12/2019
Danh sách bài
Hiện trạng độ phì nhiêu đất trồng cà phê, hồ tiêu vùng Tây Nguyên
NGUYỄN ĐỨC DŨNG, NGUYỄN XUÂN LAI, TRẦN MINH TIẾN, HỒ CÔNG TRỰC, NGUYỄN THU HÀ, NGUYỄN VIẾT HIỆP, NGUYỄN THỊ THU HOÀI, NGUYỄN TRẦN QUYỆN

3 - 9

10 - 15

Đặc điểm đất vùng trồng sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam.
LƯƠNG ĐỨC TOÀN, NGUYỄN ĐÌNH THÔNG, NGUYỄN BÁ TRUNG, ĐỖ VĂN THUÂN, NGUYỄN THỊ THANH TÂM

16 - 21

22 - 27

28 - 35

36 - 41

42 - 45

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK sinh học và NPK nano đến năng suất lúa trên đất xám bạc màu Bắc Giang
TRẦN THỊ THU TRANG, TRẦN THỊ NGUYỆT, LÊ XUÂN PHƯƠNG, VŨ VĂN ĐÍNH, TRẦN MINH TIẾN

46 - 51

Nghiên cứu ảnh hưởng các loại đạm mới đến năng suất giống lúa Bắc Thơm 7 tại Hà Nội năm 2018
NGUYỄN TOÀN THẮNG, TRẦN MINH TIẾN, LÊ XUÂN PHƯƠNG, VŨ VĂN ĐÍNH, TRẦN THU HIỀN

52 - 56

57 - 61

62 - 70

71 - 76

77 - 81

82 - 86

87 - 91

Nhân sinh khối vi sinh vật xử lý phụ phẩm trồng trọt bằng kỹ thuật lên men chìm và lên men xốp
NGUYỄN THU HÀ, TRẦN THỊ THANH THỦY, TRẦN THỊ LỤA, ĐÀM THỊ THANH HÀ, TRƯƠNG THỊ DUYÊN, CAO THỊ THANH TÂM

92 - 99

Tác dụng của than sinh học trong việc giảm ô nhiễm của nước thải chăn nuôi sau biogas
LÊ XUÂN ÁNH, NGUYỄN THỊ THANH TÂM, TỐNG THỊ PHÚ, NGUYỄN CÔNG VINH

100 - 106

107 - 113

Hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích các thủy vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
LÊ XUÂN ÁNH, LƯƠNG ĐỨC TOÀN, NGUYỄN THỊ THANH TÂM, NGUYỄN BÁ TRUNG, NGUYỄN ĐÌNH THÔNG

114 - 122