Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Imgae
  • Đã xuất bản: 19/06/2019
Danh sách bài

3 - 10

Nghiên cứu tạo giống lúa chất lượng Jasmine 85 mang đa gen kháng (đạo ôn, rầy nâu) bằng chỉ thị phân tử MAS
PHÍ CÔNG NGUYÊN, TRẦN THỊ THÚY, NGUYỄN THÁI DƯƠNG, NGUYỄN THỊ LY, NGUYỄN THÚY ĐIỆP, NGUYỄN TRƯỜNG KHOA, KIỀU THỊ DUNG, ĐẶNG THỊ THANH HÀ, TRẦN ĐĂNG KHÁNH, KHUẤT HỮU TRUNG, PHẠM XUÂN HỘI

11 - 17

Ứng dụng chỉ thị phân tử để chọn lọc các dòng lúa Japonica phát sinh từ nuôi cấy bao phấn có hàm lượng amylose thấp
NGUYỄN THÀNH ĐỨC, ĐỖ NĂNG VỊNH, HÀ THỊ THÚY, VŨ HỒNG VÂN, NGUYỄN VĂN TOÀN, LÊ TRUNG HIẾU, DƯƠNG NGÔ THÀNH TRUNG

18 - 24

25 - 30

Thiết kế và chuyển vector biểu hiện gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNAC10 vào cây lúa japonica
PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN THỊ THU HÀ, ĐÀM QUANG HIẾU, PHẠM THU HẰNG, NGUYỄN DUY PHƯƠNG

31 - 37

Thiết kế marker chức năng xác định candidate gen khánh rầy nâu Bph26 ở một số giống lúa bản địa của Việt Nam
NGUYỄN TRƯỜNG KHOA, NGUYỄN THÚY ĐIỆP, NGUYỄN THÁI DƯƠNG, ĐẶNG THỊ THANH HÀ, KIỀU THỊ DUNG, TRẦN THỊ THÚY, TRẦN ĐĂNG KHÁNH, KHUẤT HỮU TRUNG, PHẠM XUÂN HỘI

38 - 42

Nghiên cứu xác định gen ứng viên XA4 kháng bạc lá trong một số giống lúa địa phương của Việt Nam
NGUYỄN TRƯỜNG KHOA, NGUYỄN THÚY ĐIỆP, KIỀU THỊ DUNG, TRẦN THỊ THÚY, ĐẶNG THỊ THANH HÀ, TRẦN ĐĂNG KHÁNH, KHUẤT HỮU TRUNG

43 - 50

Nghiên cứu nhân giống cây lan Bạch Cập (Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f.) bằng phương pháp nuôi cấy mô
HỒ THỊ THU THANH, NGUYỄN THỊ SƠN, NGUYỄN THỊ SƯƠNG, PHẠM THỊ KIM CÚC, BÙI ĐỨC CHIẾN, MAI THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN QUANG THẠCH

51 - 59

Nghiên cứu đa dạng di truyền và nhận dạng sâm Ngọc Linh (Panax vietnamsensis Ha et Grushv.) bằng chỉ thị phân tử RAPD
NGUYỄN VĂN KHIÊM, NGUYỄN MINH TUYÊN, NGUYỄN VĂN TÂM, TRẦN NGỌC THANH, TRẦN VĂN GIỎI

60 - 66

Ghi nhận vùng phân bố mới ở Việt Nam và xác định mã vạch DNA cho Geodorum attenuatum (Orchidaceae)
BÙI THỊ NGÂN HÀ, MAI YÊN HÒA, NGUYỄN MINH NHẬT HÀO, NGUYỄN NGỌC THUẦN, LÊ VĂN SƠN, TRỊNH NGỌC NAM, VĂN HỒNG THIỆN

67 - 73

74 - 80

81 - 86

87 - 94

95 - 100

101 - 108

109 - 114

115 - 123

Nghiên cứu thủy phân phụ phẩm chế biến cá (máu và nhớt cá) làm phân bón hữu cơ sinh học dùng trong nông nghiệp
PHẠM HỮU NHƯỢNG, GIANG CẨM TÚ, LÊ HỮU BẢO DƯƠNG, TRƯƠNG THANH HƯNG, NGÔ MINH DŨNG, NGÔ THỊ LAM GIANG, NGUYỄN QUANG THẠCH

124 - 129

130 - 135

136 - 140