Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 2

Imgae
  • Đã xuất bản: 07/02/2018
Danh sách bài

5 - 12

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp cái hoa vàng đột biến
NGUYỄN VĂN TIẾP, NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP, NGUYỄN XUÂN DŨNG, NGUYỄN MINH CÔNG, LÊ QUANG HÒA

13 - 19

20 - 27

28 - 33

Kết quả nghiên cứu một số giống lúa thuần mới trung ngày tại tỉnh Quảng Ngãi
TRƯƠNG THỊ HÙNG CƯỜNG, TRẦN THỊ LỆ, HUỲNH THỊ THU THÙY

34 - 39

40 - 45

46 - 51

52 - 60

Kết quả tạo mô sẹo phôi hóa của giống sắn KM140
TỐNG THỊ HƯỜNG, VŨ ANH THU, NGUYỄN ANH VŨ, NGUYỄN VĂN ĐỒNG

61 - 66

67 - 71

72 - 78

Nghiên cứu nhân giống in vitro lan hài gấm (Paphiopedilum concolor)
NGUYỄN THỊ TÌNH, NGUYỄN TIẾN DŨNG, PHẠM THỊ NAM, CHU THÚC ĐẠT, NGÔ XUÂN BÌNH

79 - 83

Nghiên cứu nhân giống dâu tây (Fragaria annanasa) bằng phương pháp nuôi cấy mô
KHUẤT THỊ HẢI NINH, NGUYỄN THỊ THƠ, NGUYỄN THỊ HẢI HÀ, HOÀNG THỊ THẮM, LÊ VIẾT VIỆT, KIỀU THỊ THUYÊN

84 - 90

Kết quả tuyển chọn và phát triển các giống dưa lê triển vọng của Hàn Quốc cho các tỉnh phía Bắc
NGÔ THỊ HẠNH, LÊ THỊ TÌNH, TRẦN THỊ HỒNG, PHẠM THỊ MINH HUỆ, HOÀNG MINH CHÂU

91 - 96

97 - 102

103 - 109

110 - 116

117 - 120

121 - 127

128 - 134

Nghiên cứu chọn giống nâng cao sinh trưởng tôm sú (Penaeus -monodon)
NGUYỄN HỮU HÙNG, NGUYỄN VĂN HẢO, LẠI VĂN HÙNG, PHAN MINH QUÝ, TRỊNH QUỐC TRỌNG

135 - 141

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số cây thuốc họ Tiết dê (Menispermaceae) chứa berberin bằng kỹ thuật RAPD
TRẦN THỊ THÚY, NGUYỄN LÊ TRANG, NGUYỄN XUÂN VIẾT, TRẦN VĂN ƠN, LƯU THÚY HÒA, VŨ THỊ LAN PHƯƠNG, NGUYỄN TRƯỜNG KHOA, TRẦN ĐĂNG KHÁNH, KHUẤT HỮU TRUNG

142 - 148

149 - 156

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến quá trình tái sinh và nhân nhanh cây bình vôi trắng (Stephania rotunda Lour)
NGUYỄN THỊ TÌNH, VŨ THỊ THANH HẰNG, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN SINH HUỲNH, LÊ THANH NINH, NÔNG THỊ PHƯƠNG NHUNG, CHU THÚC ĐẠT, NGÔ XUÂN BÌNH

157 - 162

163 - 168

169 - 173

174 - 180

181 - 192