Chuyên đề Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao

Imgae
  • Đã xuất bản: 12/12/2017
Danh sách bài

5 - 12

13 - 19

20 - 25

26 - 32

33 - 41

42 - 47

48 - 52

Tạo dòng và xác định trình tự gen mã hóa ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (rubisco) ở cây Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant)
HOÀNG THỊ KIM HỒNG, VÕ THỊ MAI HƯƠNG, NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG, NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY, ĐẶNG THÀNH LONG

53 - 60

61 - 66

67 - 72

73 - 79

Nhân nhanh chồi cây hồng môn (Anthurium andreanum ‘Tropical’) thông qua nuôi cấy PLB
DƯƠNG TẤN NHỰT, PHẠM THỊ SƯƠNG, TRẦN TIỂU HẰNG, ĐỖ MẠNH CƯỜNG, HOÀNG THANH TÙNG, VŨ QUỐC LUẬN, VŨ THỊ HIỀN, NGUYỄN BÁ NAM

80 - 87

88 - 94

95 - 100

Ảnh hưởng của dịch chiết nấm men và peptone lên sự sinh trưởng của cây lan gấm (Anoectochilus roxburghii) in vitro
ĐỖ ĐỨC THĂNG, LÊ ĐỨC TUẤN, BÙI MINH TRÍ, NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, TRẦN TRỌNG TUẤN, ĐỖ ĐĂNG GIÁP

101 - 112

113 - 118

119 - 126

Nhân giống cây đậu núi (Plukenetia volubilis L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh
ĐỖ TIẾN VINH, MAI THỊ PHƯƠNG HOA, TRẦN VĂN MINH NGUYỄN QUANG THẠCH

127 - 133

134 - 140

141 - 146

147 - 154

155 - 160

161 - 165

166 - 170

Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch protein ERF8 từ cây Arabidopsis thaliana trong vi khuẩn Escherichia coli
NGUYỄN THANH HUYỀN, NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH, NGUYỄN HUY THUẦN, NGUYỄN XUÂN CẢNH

171 - 176

Cảm ứng tạo mô sẹo từ lá và nuôi cấy huyền phù tế bào cây Bá bệnh (Eurycoma longifolia)
TRẦN TRỌNG TUẤN, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, NGÔ NHỨT ĐẲNG, TRỊNH THỊ HƯƠNG, NGUYỄN THỊ DƯỢC, ĐẶNG THỊ KIM THUÝ, NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, ĐỖ ĐĂNG GIÁP

177 - 183

Nuôi cấy phôi dừa sáp bằng phương pháp in vitro
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI, NGUYỄN THỊ ANH, NGUYỄN LÊ THẢO TÂM

184 - 188

189 - 196