Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Giống cây trồng, Vật nuôi - Tập 1 (tháng 6/2015)

Imgae
  • Đã xuất bản: 07/09/2015
Danh sách bài
Kết quả chọn tạo giống lúa cực sớm, năng suất cao OM 10424 bằng phương pháp đột biến
TRẦN THỊ CÚC HOÀ, HỒ THỊ HUỲNH NHƯ, BÙI THỊ THANH TÂM, PHẠM THỊ MÙI

5 - 12

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngắn ngày OM 10417
NGUYỄN THỊ LANG, THÁI THỊ HẠNH, BÙI CHÍ BỬU

13 - 19

20 - 26

27 - 36

Kết quả chọn tạo dòng Khang dân 18 cải tiến (DCG72) ngắn ngày và có hàm lượng amyloza thấp
PHẠM VĂN CƯỜNG, NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN QUỐC TRUNG, NGUYỄN VĂN HOAN

37 - 43

Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa kháng bạc lá HC 62
VÕ THỊ MINH TUYỂN, NGUYỄN THỊ HUỆ, NGUYỄN THỊ HỒNG, PHAN QUỐC MỸ, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, LÊ HUY HÀM

44 - 49

50 - 58

59 - 68

69 - 76

77 - 82

83 - 91

92 - 100

101 - 109

Đánh giá một số đặc tính nông sinh học của các dòng ngô chuyển gien kháng sâu
PHẠM THỊ LÝ THU, LÊ THỊ LAN, PHẠM THỊ HƯƠNG, TRẦN THỊ THANH HUYỀN, NGUYỄN VĂN ĐỒNG, LÊ HUY HÀM

110 - 117

118 - 126

127 - 135

136 - 147

148 - 156

Kết quả tuyển chọn cây bơ đầu dòng tại Sơn La
LÊ TẤT KHƯƠNG, PHẠM VĂN QUÂN, NGUYỄN TIẾN DUY

157 - 164

165 - 170

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống mía KUOO-1-58 tại Kon Tum và Bình Định
PHẠM VĂN CHƯƠNG, PHẠM VĂN TÙNG, CAO ANH ĐƯƠNG, TRẦN BÁ KHOA

171 - 180

Kết quả tuyển chọn giống mía VN 09 - 108 tại vùng Nam Trung bộ
PHẠM VĂN CHƯƠNG, NGUYỄN ĐỨC QUANG, NGUYỄN THỊ BẠCH MAI, PHẠM VĂN TÙNG, LÊ THỊ THƯỜNG, BÙI VĂN HÙNG

181 - 186

187 - 193

Nhân giống in vitro loài lan hài bản địa Phaphiopedilum purpuratum
HOÀNG THỊ NGA, TRẦN THÙY MAI, NGUYỄN THỊ SƠN, NGUYỄN THỊ LÝ ANH, NGUYỄN QUANG THẠCH

194 - 201

202 - 209

210 - 213

214 - 219

Nghiên cứu nhân giống một số dòng vô tính tràm Năm Gân (Melaleuca quinquenervia) bằng nuôi cấy mô
KHUẤT THỊ HẢI NINH, LÊ ĐÌNH KHẢ, VŨ THỊ HUỆ, NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG

220 - 226