Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đa dạng tài nguyên cây thuốc tại núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Các Tác giả

LÊ VĂN ÚT, CAO NGỌC GIANG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ