Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Thủy phân protein bột phụ phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus) và ứng dụng để sản xuất bột nêm

Các Tác giả

LÊ THỊ HỒNG SON, CAO XUÂN THỦY

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ