Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa in - vitro của cao hexane cây Ba kích (Morinda officinalis) ở tỉnh Đắk Lắk

Các Tác giả

NGŨ TRƯỜNG NHÂN, VŨ THỊ THU LÊ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ