Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu khả năng duy trì chất lượng bột gạo mầm rang khi bổ sung dịch chiết nấm kim châm (Flammulina velutipes)

Các Tác giả

PHẠM QUANG TRUNG, NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC, LÊ NGUYỄN ĐOAN DUY, NGUYỄN CÔNG HÀ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ