Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Ảnh hưởng lượng nước tưới mặn đến sinh trưởng và sinh khối của một số giống cỏ làm thức ăn cho gia súc

Các Tác giả

ĐẶNG QUỐC THIỆN, PHAN NGỌC PHỐI, BÙI THANH DUNG, NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU, NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN, TRỊNH PHƯỚC TOÀN, TRẦN THỊ ĐÀO, NGUYỄN PHÚC LỘC, NGUYỄN CHÂU THANH TÙNG, NGÔ THỤY DIỄM TRANG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ