Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Phân lập, tuyển chọn và định danh vi khuẩn cố định đạm nội sinh từ cây khóm trồng trên đất phèn Vị Thanh, Hậu Giang

Các Tác giả

NGÔ VĨNH TƯỜNG, LÊ THỊ MỸ THU, LÝ NGỌC THANH XUÂN, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ