Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống quế (Cinamomum cassia BL.) bằng phương pháp giâm hom

Các Tác giả

PHAN VĂN THẮNG, TẠ MINH QUANG, NGUYỄN ĐỨC LONG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NHÂM SỸ BẮC, ĐỖ CAO CƯỜNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ