Nghiên cứu bình tuyển cây đầu dòng hồng xiêm nhót tại xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

NGUYỄN THỊ THU HẰNG, LÊ TUẤN PHONG, VŨ LINH CHI, ĐOÀN MINH DIỆP, NGUYỄN THỊ THU TRANG, NGUYỄN TRỌNG DŨNG, TRỊNH THÙY DƯƠNG, VƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/08/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ