Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ISSN 1859-4581

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/01/2022
Số đầy đủ
Các số thường kỳ

3 - 8

9 - 15

16 - 23

24 - 30

31 - 38

39 - 45

46 - 53

54 - 60

61 - 67

Nghiên cứu và ứng dụng vi tảo trong nuôi trồng thủy sản
LÊ THANH TÙNG, NGUYỄN THỊ KIM DUNG, NGUYỄN VĂN NGUYÊN

68 - 78

79 - 87

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xẻ tạo phôi gỗ hình thang dùng để sản xuất gỗ ghép khối
TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, VŨ HUY ĐẠI, NGUYỄN THẾ NGHIỆP, TỐNG THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ YÊN

88 - 97

98 - 105

Đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La
ĐỖ THỊ TÁM, NGUYỄN CHÍ ĐÔ, NGUYỄN ĐẮC LỰC, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, PHẠM ANH TUẤN

106 - 118