Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ISSN 1859-4581

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/01/2022
Số đầy đủ
Các số thường kỳ

3 - 10

11 - 15

16 - 23

24 - 29

Biến đổi hợp chất chống oxy hoá và màu sắc trong quá trình bảo quản marmalade bưởi
HOÀNG QUANG BÌNH, TRẦN ĐỨC TÍNH, HUỲNH NGỌC LAN, HUỲNH THỊ TRƯỜNG, KATLEEN RAES, LÊ TRUNG THIÊN

30 - 36

37 - 43

44 - 53

54 - 61

Xử lý ô nhiễm Crom (III) bằng vật liệu hấp phụ biến tính từ vỏ cam sành
NGUYỄN TRẦN XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG, LÊ THỊ KIM PHỤNG, ĐỖ CHIẾM TÀI

62 - 68

Đánh giá hiệu quả của một số phương pháp cải tạo đất nhiễm mặn điều kiện thí nghiệm trong nhà lưới
VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU, BÙI KIM NGÂN, NGÔ THỤY DIỄM TRANG

69 - 77

78 - 89

90 - 98

Khu hệ cá suối ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An: Kết quả khảo sát giai đoạn 5/2020-01/2021
NGUYỄN VĂN SINH, NGUYỄN VĂN HIẾU, LÊ VĂN NGHĨA, NGUYỄN VĂN MẠNH, NGUYỄN ĐẮC MẠNH, HOÀNG ĐỨC HUY, HOÀNG ANH TUẤN, NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG

99 - 108

109 - 116

117 - 126