Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ISSN 1859-4581

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2021

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/12/2021
Các số thường kỳ

3 - 8

Kết quả điều tra tuyển chọn cây đầu dòng cam Tây Giang (Citrus sinensis) tại Quảng Nam
PHẠM THỊ LÝ THU, VĂN ĐÌNH HẢI, NGÔ VĂN LUẬN, ĐỒNG THỊ KIM CÚC, NGUYỄN THÚY ĐIỆP, TRẦN ĐĂNG KHÁNH, KHUẤT HỮU TRUNG

9 - 15

Đánh giá sinh trưởng và phát triển của một số mẫu giống Ngưu Tất (Achyranthes bidentata Blume) nhập nội tại Thanh Trì, Hà Nội
NHỮ THU NGA, TRẦN THỊ TRANG, TRỊNH VĂN VƯỢNG, TRẦN THỊ KIM DUNG, TRẦN NGỌC THANH, TRỊNH MINH VŨ, NGUYỄN VĂN KHIÊM

16 - 21

22 - 29

30 - 35

36 - 43

Ảnh hưởng của bón N, P, K, Ca, Mg đến sinh trưởng và năng suất khóm tơ trồng ở điều kiện giảm mật độ trên đất phèn tại Vị Thanh - Hậu Giang
ĐOÀN NGUYỄN THIÊN THƯ, LÝ NGỌC THANH XUÂN, TRẦN TRỌNG KHÔI NGUYÊN, LÊ VĨNH THÚC, VÕ THỊ BÍCH THỦY, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

44 - 52

53 - 62

Phân lập và nhận diện vi khuẩn nội sinh trong cây bắp có khả năng cố định nitơ ở tỉnh An Giang
THÁI THÀNH ĐƯỢC, NGUYỄN HỮU HIỆP, TRƯƠNG TRỌNG NGÔN, HUỲNH VĂN TIỀN

63 - 69

70 - 76

77 - 83

Tối ưu hóa quá trình thủy phân tinh bột khoai lang tím bằng enzyme ỏ-amylase trong sản xuất nước khoai lang tím lên men
NGUYỄN HOÀNG ANH, NGUYỄN THỊ DIỆP, LÊ NGUYÊN ĐĂNG, PHAN ĐỨC TÀI, LÊ HUỲNH ANH THƯ

84 - 91

92 - 99

100 - 106

Ứng dụng enzyme trong hỗ trợ trích ly naringin và polyphenol từ vỏ bưởi
NGUYỄN LÊ HOÀNG THÁI, HOÀNG QUANG BÌNH, HỒ THỊ THẢO MY, KATLEEN RAES, LÊ TRUNG THIÊN

107 - 111

Nghiên cứu xác định lưu lượng nước thải xả vào công trình thủy lợi
VŨ THỊ THANH HƯƠNG, PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN ĐỨC PHONG

112 - 120

Đặc điểm sinh trưởng của Cỏ bàng (Lepironia articulata) tại một số sinh cảnh ở đồng bằng sông Cửu Long
NGUYỄN THỊ THANH THẢO, NGUYỄN QUỐC ANH, NGUYỄN DUY THANH, NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU, VÕ HOÀNG VIỆT, PHẠM VIỆT NỮ, NGÔ THỤY DIỄM TRANG

121 - 131

132 - 142

143 - 152

153 - 161