Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ISSN 1859-4581

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2021

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/11/2021
Các số thường kỳ

3 - 10

11 - 20

21 - 27

28 - 33

Nhận thức của người nông dân về tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi tại tỉnh Gia Lai
VŨ THANH BIỂN, NGÔ THANH SƠN, NGUYỄN THU HÀ, HOÀNG LÊ HƯỜNG, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG, TRẦN TRỌNG PHƯƠNG

34 - 41

Ủ phân từ bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.) và thử nghiệm trồng rau muống (Ipomoea aquatic)
NGUYỄN VĂN CÔNG, ĐINH THỊ KIM, NGUYỄN THỊ HÃI YẾN, PHẠM QUỐC NGUYÊN, NGUYỄN XUÂN HOÀNG, NGUYỄN HỮU CHIẾM, LÊ DIỄM KIỀU

42 - 50

51 - 59

60 - 66

67 - 74

75 - 81

Đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2019
VÕ QUỐC BẢO, PHẠM VĂN TOÀN, NGUYỄN VĂN TUYẾN, VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ, LÊ VĂN MƯỜI

82 - 89

90 - 95

96 - 103

104 - 111

Nhận diện những thách thức trong nuôi trồng thuỷ sản bền vững tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên–Huế, Việt Nam
NGUYỄN VĂN CHUNG, LÊ THỊ HOA SEN, LÊ CHÍ HÙNG CƯỜNG, HOÀNG DŨNG HÀ, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, NGUYỄN QUANG TÂN

112 - 119

120 - 127

Đánh giá mô hình nuôi tôm nước lợ thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường vùng nuôi tại tỉnh Sóc Trăng
NGÔ THỤY DIỄM TRANG, NGUYỄN HẢI THANH, TRẦN ĐÌNH DUY, LÊ THANH PHONG, NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP, TRẦN SỸ NAM

128 - 137

138 - 148

Đánh giá hiện trạng lớp phủ và sinh khối rừng ngập mặn sử dụng ảnh vệ tinh quang học và radar: Trường hợp nghiên cứu tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VIẾT LƯƠNG, TÔ TRỌNG TÚ, TRÌNH XUÂN HỒNG, PHAN THỊ KIM THANH, LÊ MAI SƠN, LÊ QUANG TOAN, LƯU THẾ ANH, TRẦN VĂN THỤY, HÁN PHƯƠNG LOAN, NGUYỄN THANH TUẤN, ĐÀO VĂN HẢI

149 - 158

159 - 166